Tarihte bugün: 26 şubat

11.07.2022 23:43 Son Güncelleme: 11.07.2022 23:44 Hasan Ali Yücel, 17 aralık 1897’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Mekteb-i Osmani, Vefa İdadisi, Cağaloğlu Darülmuallimin-i Aliye’de (Yüksek Öğretmen Okulu) tamamladı. 19 aralık 1922’de öğretmenliğe başladı, Muallimler Birliği ve Türk Ocağı’nı kurdu. 1924’te Kuleli Askeri Lisesi’ne belirleme edildi, edebiyat öğretmenliği yapmış oldu. Hemen sonra İstanbul Adam Lisesi’ne felsefe öğretmeni olarak …

Tarihte bugün: 26 şubat Devamı »